Tryghedsvagter

Kommunerne har, med den nye lovgivning, mulighed for at hyre et vagtfirma til at levere tryghedsvagter.

Tryghedsvagterne kan indsættes på steder hvor der er almindelig adgang og har til opgave at skabe tryghed og forebygge uhensigtsmæssig adfærd. Vagterne kan henstille til personer der forstyrrer den offentlige orden m.v., at de ophører med den forstyrrende adfærd. Vagterne kan tilkalde politiet i situationer hvor sådanne henstillinger ikke efterkommes.

Vagterne må, i deres arbejde, benytte sig af fotografering og videooptagelser, til at dokumentere forstyrrende adfærd og andre strafbare forhold. Dette gælder også fotografering og optagelser af personer. Materialet skal vagterne udlevere til politiet på forlangende.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud