Bosteder

På nogle bosteder er der mange borgere med psykiatriske diagnoser.

Nogle af disse borgere kan have en udadreagerende adfærd. Ofte fordi de ikke forstår folk omkring dem - eller fordi de ikke føler at folk forstår dem. At misforstå, eller at føle sig misforstået, kan være meget frustrerende for disse borgere. Derfor kan der hurtigt opstå konflikter, desværre nogle gange med fysiske udbrud. Nogle gange kan man forhindre at en konflikt opstår, ved at være opmærksom på borgeren og være på forkant. Andre gange opstår konflikten spontant.

En vagt kan hjælpe med at håndtere disse borgere. Både ved at være på forkant, men også ved at gribe ind når konflikten er opstået. Vagten kan bidrage til større tryghed for både personalet og bostedets øvrige beboere.

Ved magtanvendelse vil vagten altid sørge for at den fysiske indgriben er så skånsom som mulig og at den er proportionel med formålet.

Der udfyldes en rapport ved hvert vagtskifte og alle magtanvendelser dokumenteres på skrift.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud