Valgsteder

De valgtilforordnede er meget gode til at holde god ro og orden på de fleste valgsteder. Ofte afholdes et valg uden de helt store problemer - heldigvis.

Desværre kan der være enkelte valgsteder, særligt i og omkring udsatte boligområder, hvor der er større risiko for uro og konflikter, eller hvor enkeltpersoner eller grupper af personer, skaber udtryghed med deres tilstedeværelse og adfærd.

En vagt kan tage over når de valgtilforordnede ikke længere er i stand til at håndtere situationen.

Vagten vil handle efter aftale med kommunen og inddrage politiet i det omfang det er nødvendigt - dette frigiver tid til at de valgtilforordnede kan passe de opgaver de er sat til.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.