Jobcentre

For nogle borgere kan mødet med jobcentret og jobcentrets ansatte være en frustrerende oplevelse. Nogle borgere føler sig måske pressede i forvejen og føler at jobcentret blot øger dette pres. Dette kan føre til uhensigtmæssige episoder, hvor borgerne bliver truende i deres ord og adfærd. Nogle gange ender det ud i fysiske konflikter, hvor der er risiko for både personskader og materielle skader.

En vagt kan have en præventiv effekt og minimere risikoen for at uheldige episoder opstår. Skulle der opstå en konflikt, kan vagten hurtigt gribe ind og få borgeren ført væk og være behjælpelig med tilkaldelse af politi og evt. anmeldelse.

En fast vagt bidrager, udover den præventive effekt, også til at medarbejderne kan føle sig trygge på arbejdet i jobcentret.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud