Familieretshuse

Der er ofte mange følelser i spil når forældre ikke længere er sammen og er blevet uenige om hvordan børnene skal håndteres. Disse følelser kan sidde helt uden på tøjet og bølgerne kan derfor gå højt. Familieretshusets medarbejdere er som regel klædt meget godt på til dette og er vant til at håndtere disse meget sårbare situationer. Desværre kan der opstå situationer hvor Familieretshuset medarbejdere ikke længere kan tale konflikten ned. 

Når konflikten eskalerer og mødet ender i råb, trusler eller voldelig adfærd, er det vigtigt at der er en til at gribe ind og adskille parterne.

Udover at vagten kan gribe ind i disse situationer, så er vagten også med til at skabe tryghed for medarbejderne og for parterne i eksempelvis samværssager og lignende.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud