Plejehjem

Flere og flere plejehjem oplever desværre, at få borgere ind med udadreagerende adfærd. Dette kan skyldes forskellige årsager, herunder demens, der kan føre til udadreagerende adfærd hos borgeren. Det kan også være borgere med dobbeltdiagnoser, hvor kombinationen af de to diagnoser gør borgeren voldelig og uforudsigelig.

Uanset årsagen til borgerens udadreagerende adfærd, er det en stor belastning for det eksisterende personale på plejehjemmet. Udover at det skaber utryghed for de øvrige beboere, personalet og gæsterne, kræver det også mange ressourcer fra personalet og efterlader dem med mindre tid til de øvrige opgaver på plejehjemmet.

En løsning på dette problem kunne være at have en fast vagt dedikeret til én eller flere udadreagerende borgere.

En dedikeret vagt til én eller flere udadreagerende borgere kan være med til at skabe tryghed på plejehjemmet. Vagten vil have fokus på den udadreagerende borger og kan gribe ind, allerede før konflikten opstår og borgeren bliver udadreagerende. Hvis borgeren når at blive udadreagerende, truende eller voldelig, kan vagten gribe ind med den nødvendige magt - vagten vil altid vurdere situationen og anvende den mindst mulige magt, der er nødvendig for at sikre både borgeren, personalet og de øvrige beboere.

Der udfyldes en rapport ved hvert vagtskifte og alle magtanvendelser dokumenteres på skrift.